Z.o.Z. Black and White

De jaren 60 van vorige eeuw waren roerig. In Amerika werd er gevochten voor rassengelijkheid. Martin Luther King krijgt de Nobelprijs voor de vrede en wordt om zijn geweldloze verzet in 1968 dood geschoten. In dat zelfde jaar werd John F. Kennedy doodgeschoten, hij had te vooruitstrevende ideeën voor zijn land waaronder afschaffing van de rassenscheiding. Hoe diep kan een land zinken. Er was in de jaren 60 zoveel reuring en nieuws over de apartheidstrijd in Amerika en Zuid-Afrika, de hele wereld bemoeide zich ermee. Tegenstanders en voorstanders stonden recht tegenover elkaar. Ieder weldenkend mens wist dat dit niet zo door kon gaan. Niemand mocht als 2e rangs burger behandeld worden.
Veelal Concervatieve voorstanders kwamen met de meest misselijk makende voorbeelden en ideeën waarom de rassenscheiding zou moesen blijven bestaan.
En de zwarte bevolking bleef maar zingen over hun verleden en over een mooie geweldloze toekomst.
Soul, raggea, jazz, gospelmuziek het kwam allemaal de grote oceaan over Europa binnen waaien. Symphatieke, ritmische en melodieuse muziek van een onderdrukte bevolkingsgroep die de wereld overspoelde. In 1971 kwam Black en White van Greyhound uit en onder invloed van de gebeurtenissen de jaren ervoor moest ik die plaat hebben. Een vrij kort stukje muziek wat voor mij meer een symboliek van de vrijheidsstrijd is geweest dan iets waarvan ik qua muziek helemaal uit mijn dak van ging.

Greyhound – Black and White

Voor meer Zwijmels op Zaterdag kijk bij