De Muur van Mussert

DSC05029

In het weekend van 8 en 9 september was het Open Monumenten Dag/Weekend.
Datzelfde weekend was het Wereld haven dagen in Rotterdam waar we ook geweest zijn. Beetje druk misschien maar dit was wel onze kans om eens bij de Muur te gaan kijken.

De volgende dag scheen de zon uitbundig en nodigde ons uit om naar buiten te gaan. De Muur van Mussert is zo’n 7 km. bij ons vandaan niet bijzonder ver. Een mooi fietstochtje voor de zondag. 14 km. uit en thuis.
De aantrekkingskracht van De Muur was inmiddels zeer sterk geworden, zo dichtbij wonen en nog nooit De Muur van Mussert gezien hebben. Bovendien was er al zoveel om te doen geweest in de lokale kranten, die kans mochten we niet laten liggen.

Aangekomen op ‘De Goudsberg’ konden we De Muur nergens vinden. Google Maps

DSC05008

stuurde ons letterlijk het bos in maar uiteindelijk vonden we hem. Bovenop de muur zagen we dat er een stand en stoelen klaar stonden en hoorden dat er binnen een paar minuten door. drs. René van Heijningen, historicus en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)een lezing gehouden zou worden. Interessant, vlug naar beneden en snel een plekje zoeken.

De muur van Mussert stond op de nominatie om afgebroken te worden. Door de aanvraag om hem af te mogen breken werd de aandacht weer gevestigd op dit historische monument. Diverse erfgoed verenigingen hebben zich ingezet om de muur van Mussert te behouden en ondertussen is hij door Minister Ingrid van Engelshoven tot Rijksmonument benoemd.

Waarom de muur behouden?
Veel monumenten hebben betrekking op de oorlog of de periode na de oorlog maar geen enkel aan de tijd die vooraf ging aan de 2e wereldoorlog, waardoor de NSB opgericht werd in december 1931. Een periode van veel onrust, politieke systemen die met elkaar streden om de ideeën en de macht.

Anton Mussert en Kees van Geelkerken
Anton Mussert en Kees van Geelkerken, twee hoge ambtenaren waren het niet eens met de parlementaire democratie in ons land. Toen Adolf Hitler een variant van de fascistische beweging van Mussulini (Italië) instelde dacht Mussert dit te kunnen evenaren in ons land en richtte de NSB op.
De partij groeide gestaag in Nederland maar nadat de katholieke kerk en later de gereformeerde kerk hun leden het lidmaatschap van de NSB hadden verboden nam het ledental weer flink af.
Langzaam aan begon de partij antisemitische trekken te krijgen en begon zich meer en meer te oriënteren op de Duitse NSDAP. Mussert hoopte minister-president te worden van Nederland in een groot Duits rijk. Toen Duitsland Nederland binnen viel gebruikte de bezetter de NSB alleen als een reservoir voor noodzakelijke hulpkrachten. Hulpkrachten die vaak incapabel waren maar goed genoeg om het vuile werk op te knappen zoals het oppakken van Joden en verzetsmensen.

Het Museum
Het idee is dat het museum de beweging gaat vertalen naar het heden.
Het tonen van misstanden zoals extreem nationalisme, extreem populisme en het verheerlijken van een geïdealiseerd verleden waar dit toe kan leiden. Helaas allemaal bewegingen die in onze tijd nog steeds aan de orde zijn.

Veel stappen zijn er nog te nemen om het monument toegankelijk te maken voor het publiek. Renoveren van de muur en het bouwen van een bezoekerscentrum staan bovenaan de lijst.
Bezoekers moet het aantrekkelijk gemaakt worden om het monument te komen zien.
Zo wordt er onder anderen gedacht om aan te haken bij wandelroutes om de Muur op de kaart te zetten en de bezoekers een totaal beleving van het gebied rondom de muur mee te geven.

Bezoekerscentrum
Een prijsvraag voor het ontwerp van het bezoekerscentrum heeft een mooi ontwerp opgeleverd en is gewonnen door een student uit Eindhoven. Gedeeltelijk zal dit centrum onder de grond gesitueerd worden om de Muur en het openluchttheater rondom de muur zoveel mogelijk intact te houden.
Maar zoals altijd is geld nodig om het plan te bekostigen en daarna open te kunnen houden voor het publiek.
Een beleidsplan voor de periode van 2018-2022 heeft als doelstelling in deze periode de plannen te realiseren of het minimaal in gang gezet te hebben.

Voorlopig staat er nog een bouwval waar we zuinig op moeten zijn. Restauratie heeft voorrang voordat er ook maar een spade in de grond gezet wordt voor de bouw van het bezoekerscentrum.

DSC05046 1

Boek:
Voor geïnteresseerden: Historicus René van Heijningen heeft een boek geschreven over de Muur van Mussert. Een onderwerp waar weinig historici zich over gebogen hebben omdat het een impopulair stukje geschiedenis is. René van Heijningen heeft het aangepakt omdat het wel degelijk bij de oorlog hoort. een onrustige periode die vooraf ging aan de 2e wereldoorlog waardoor o.a. de NSB ontstond.
(Wordt niet betaald om reclame te maken)